Actievoorwaarden ‘Fashion show winactie’ van Hunkemöller International BV (hierna: “de Actie”)’:

1. Deze actie wordt georganiseerd door Hunkemöller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor Members van Hunkemöller.

2. Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer een geregistreerde Member te zijn van My Hunkemöller Nederland. De Actie loopt van 18-2-2019 t/m 24-2-2019 23:59. De deelnemer dient een motivatie te geven binnen dit tijdvak en dient te bevestigen dat hij/zij beschikbaar is op dinsdag 12-03-2019 in Amsterdam. De motivatie kan worden verstuurd per e-mail naar Membercardactie@hunkemoller.com of door te reageren op het bericht in de app.

3. Na 25-2-2019 wordt de winnaar getrokken op basis van bovenstaande criteria. Het meest originele bericht wordt uitgekozen.

4. Medewerkers van (franchise partners van) Hunkemöller worden van deelname aan deze Actie uitgesloten.

5. Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie.

6. De prijswinnaar dient minimum 16 jaar oud te zijn.

7. De Hunkemöller Fashion Show (hierna: het evenement) vindt plaatst op dinsdag 12 maart 2019 te AFAS Live, ArenA Boulevard 590, 1101 DS Amsterdam Zuidoost.

8. Voor het evenement worden 3 keer 2 tickets weggegeven.

9. De winnaar mag dit exclusieve evenement bijwonen samen met een vriend/vriendin. De vriend/vriendin moet ook een Member van Hunkemöller zijn. Daarnaast ontvangen beide een goodiebag t.w.v. €50 die wordt uitgedeeld op het evenement. 10. Eventuele reiskosten zullen worden vergoed op vertoon van geldig bewijs zoals bon of treinkaart met een maximum van €50.

11. De winnaars worden via e-mail en/of privé app bericht op de hoogte gebracht. Hierin kan worden gevraagd naar de naam en het Membercardnummer van de persoon die mee zal gaan met de winnaar naar het evenement en het adres waar de prijs naar opgestuurd kan worden. Deze informatie kan worden doorgegeven door de e-mail of het app bericht te beantwoorden. De winnaar dient binnen de 7 dagen na het ontvangen van de winstbevestiging een reactie te geven. Hierna vervalt het recht op deze prijs en zal er een nieuwe winnaar geselecteerd worden.

12. Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden ten allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.

13. Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.

14. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.

15. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden. Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum januari 2019