Mensen

Inclusie

We willen er zeker van zijn dat mensen gewaardeerd worden en dat er voor ze gezorgd wordt. Onze 'Inclusie- en Diversiteitsstrategie' is erop gericht de representatie te vergroten en ervoor te zorgen dat de werknemers eerlijk en respectvol behandeld worden, met gelijke kansen en middelen


Gemeenschap & projecten

Bijdragen tot de verbetering van de toeleveringsketens, zowel op sociaal als op milieugebied.
We hebben de handen ineengeslagen met Solidaridad, een NGO die de toeleveringsketens zowel op sociaal als milieugebied wil helpen verbeteren. Zo kunnen we de gemeenschappen waarmee we werken beter begrijpen en helpen en duurzame praktijken aanmoedigen. Hier zijn twee van de projecten waar we bij betrokken zijn

Better Mills project - Bangladesh

Hulp bij het identificeren van de risico's van natte processen
‘Better Mills Project’ onderzoekt natte processen. Dit zijn de verwerkingsstadia van de produktie waarin kleurstoffen en chemicaliën aan de stof worden toegevoegd. Bij deze processen worden grote hoeveelheden water gebruikt en ze kunnen aanzienlijke milieuschade aanrichten als ze niet goed uitgevoerd worden. Het ‘Better Mills Project’ helpt ons de risico's van natte processen te evalueren

Wage management Project - China

Helpen bij het vaststellen van een eerlijk leefloon voor mensen die in onze toeleveringsketen werken
We willen er zeker van zijn dat de mensen die met onze producten werken een eerlijk leefloon krijgen. Daarom nemen we deel aan het `Wage management project'. Het doel is te zorgen voor doeltreffende loonsystemen en het loonrisicobeheer te verbeteren. Wat we leren zullen we delen met onze andere fabrieken en met de sector als geheel

Verantwoorde inkooppraktijken

We sluiten ons aan bij de "Learning and Implementation Community" om te leren hoe we onze inkooppraktijken kunnen verbeteren, zodat we efficiënte en duurzame praktijken kunnen ontwikkelen

Pink Ribbon

We willen ons steentje bijdragen aan de preventie en behandeling van borstkanker. Daarom ondersteunen we 'Pink Ribbon' financieel, een liefdadigheidsinstelling die niet alleen onderzoek doet naar borstkanker maar ook betrokken is bij de behandeling en nazorg van overlevenden van kanker