Corporate Social Responsibility

Verantwoord produceren

De Hunkemöller Code of Conduct
Bij Hunkemöller werken we met gedreven toeleveranciers die onze passie delen om World Class Service te bieden aan onze klanten. We bouwen bewust langdurige relaties met onze leveranciers op om continuïteit en hoge kwaliteit te waarborgen. Als wereldwijd opererend bedrijf, wil Hunkemöller haar verantwoordelijkheid nemen en werken we hard om een duurzame aanpak te introduceren met oog voor mens en milieu.

Om ervoor te zorgen dat onze producten gemaakt worden volgens onze standaard, verwachten wij dat alle toeleveranciers waar wij mee werken dezelfde sociale en milieunormen hanteren. In 2004 hebben wij een Code of Conduct vastgelegd die gebaseerd is op internationale richtlijnen: International Labour Organisation (ILO) conventies, UN mensenrechten declaratie, OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en lokale wetten.

Hunkemöller accepteert geen kinderarbeid of het gebruik van schadelijke chemicaliën. Andere hoofdpunten uit onze gedragscode zijn onder andere een eerlijke vergoeding, fatsoenlijke werktijden, geen discriminatie, geen gedwongen arbeid, een veilige en hygiënische werkplek, het recht voor medewerkers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen.

Hunkemöller is lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) en streeft ernaar om de werkomstandigheden in de toeleveringsketen te verbeteren. Wij monitoren al onze directe toeleveranciers om ervoor te zorgen dat ze aan onze minimum eisen voldoen. Als er verbeterpunten geadviseerd worden, stellen we samen met de leverancier een actieplan op om de volledige naleving in een afgesproken tijdsbestek te bereiken.

Om te verifiëren of onze leveranciers  voldoen aan onze gedragscode, worden ze op regelmatige basis gecontroleerd door erkende, onafhankelijke organisaties. Als we een nieuwe relatie aangaan, dient elke leverancier onze code of conduct te ondertekenen om daarmee te erkennen dat zijn bedrijf zich volledig bewust is van onze gedragscode en zich houdt aan de uitvoering.

Alle nieuwe potentiële leveranciers moeten daarbij met bewijs aantonen dat de sociale en milieu omstandigheden in de fabrieken aan onze standaarden voldoen. Pas als Hunkemöller daarvan overtuigd is, kunnen bestellingen geplaatst worden.

Voor meer informatie: Hunkemöller's Sustainability Report
Onze relatie met Bangladesh

Hunkemöller steunt het akkoord voor Brand- en Bouwveiligheid in Bangladesh. Ondertekenaars van dit akkoord financieren en implementeren een gezamenlijk programma op brandveiligheid, bouwveiligheid en elektrische veiligheid, inclusief veiligheidsinspecties, openbare rapportages, en training voor de fabrieken. Alle fabrieken in Bangladesh waar Hunkemöller produceert, zijn geïnspecteerd op brand-, bouw-, en elektrische veiligheid.

Het Akkoord voor Brand- en Bouwveiligheid in Bangladesh is een toonaangevend voorbeeld van een succesvol multi-stakeholder initiatief met concrete resultaten: miljoenen arbeiders werken inmiddels in veiligere fabrieken. Hunkemöller staat volledig achter de inspanningen van het Akkoord, en heeft zowel de initiële versie als het daarop volgende Transitie Akkoord ondertekend. Hoewel het initiatief al tot vergaande verbeteringen heeft geleid is het werk nog niet afgerond. Hunkemöller spreekt daarom haar zorgen uit over de vastlopende onderhandelingen over de transitie van de werkzaamheden van het Akkoord naar de overheid van Bangladesh. Hunkemöller steunt de inspanningen van de stuurgroep om tot een verantwoord, tijdsgebonden transitieovereenkomst te komen, gebaseerd op de mate van paraatheid van de Bengalese overheid. We blijven achter het Transitie Akkoord staan. 

Voor meer informatie, zie www.bangladeshaccord.org


Nationaal Actieplan voor verduurzaming kledingsector
Hunkemöller is lid van de brancheorganisatie ‘Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel’ (VGT). Samen met andere brancheorganisaties Modint en Inretail hebben deze brancheverenigingen een actieplan gepresenteerd om de Nederlandse kleding en textiel verder te verduurzamen. Hunkemöller steunt het plan en neemt deel aan de werkgroep Due Diligence & Inkooppraktijk.


Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Op 4 Juli jl. heeft Hunkemöller het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Het Convenant is een verdere uitwerking van het Plan van Aanpak uit 2013 en heeft als doel om samen met het Nederlandse bedrijfsleven, vakbonden, de overheid en maatschappelijke organisaties een positieve beweging qua duurzaam ondernemen in gang te zetten.

In het convenant worden verschillende thema’s aangepakt zoals discriminatie en gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, vrijheid en vakvereniging, leefbaar loon, veiligheid en gezondheid werkplek, grondstoffen, watervervuiling en gebruik chemicaliën/water en energie en dierenwelzijn.

Bijdrage aan de gemeenschap

Newlife the Charity for Disabled Children
We werken samen met Newlife Trading om ervoor te zorgen dat afgeschreven en teruggebrachte goederen doorverkocht of gerecycled worden afhankelijk van de staat van het kledingstuk, ter ondersteuning van de Newlife Foundation. Daarnaast is Newlife’s rapportage systeem zeer waardevol voor Hunkemöller om de oorzaak van afgeschreven voorraad te identificeren en te kunnen verminderen.

Voor meer informatie, zie https://www.newlifecharity.co.uk/


KWF Kankerbestrijding
Hunkemöller vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de strijd tegen (borst) kanker en steunt sinds 2004 KWF kankerbestrijding. Sinds begin 2016 zijn wij ook trotse partner geworden van Pink Ribbon. Met verschillende campagnes en activiteiten wordt geld ingezameld, zoals het salarisdonatieprogramma, een bijdrage van het management en de verkoop van speciale gadgets en/of een deel van de opbrengst van promoties. Voorts neemt een aantal van onze collega’s deel aan het Alpe d’Huzes evenement om aandacht te vragen voor de strijd tegen kanker.

Milieu

Recyclen en energie besparing
Wij moedigen ons team en onze partners aan om nieuwe manieren te vinden voor het verminderen van energie en afval. We kijken voortdurend hoe we transport en logistiek kunnen optimaliseren. In onze winkels stimuleren we de werknemers om hangers, papier en plastic te recyclen.
We groeien snel en voorzien al onze nieuwe winkels met LED verlichting om energie te besparen.