• Home
  • Privacyverklaring

Hunkemöller PrivacyverklaringDatum 11 April 2024

Hunkemöller B.V. en haar dochterondernemingen (hierna ook te noemen Hunkemöller, of wij, ons, onze) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het is belangrijk voor ons om uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig te gebruiken op een transparante manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Welke informatie vindt u in deze Privacyverklaring 

In deze Privacyverklaring leggen we het volgende uit: 
-    Welke persoonsgegevens we verzamelen.
-    Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen.
-    Hoe wij dergelijke persoonsgegevens gebruiken. 
-    Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren met betrekking tot onze winkels, webshop en app. 
-    Met wie wij uw persoonsgegevens delen. 
-    Uw rechten als betrokkene en hoe wij deze respecteren.

Deze Privacyverklaring kan worden bijgewerkt in geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals wijzigingen in ons gebruik van uw persoonsgegevens of om wijzigingen in wettelijke vereisten te weer te geven. Wanneer er een update is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen in deze Privacyverklaring. Wij zullen u apart per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring. 

 

INDEX