Security at Hunkemöller 

Dutch version below


Information Security at Hunkemöller

At Hunkemoller, we consider the security of our systems a top priority. We are committed to ensuring that your personal data is kept secure. 

In order to prevent data loss or unauthorised access, disclosure or alteration, we have put in place appropriate physical, technical and organisational measures. These measures are based on best practices and are used to safeguard the personal data we collect and process.

All Hunkemoller employees and third party service providers acting as data processors (i.e. those who process your personal data on behalf of Hunkemöller) who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of your personal data.

We use the principle of least privilege when granting access to our data and systems.

Hunkemöller B.V. Nov. 2022Dutch version


Informatie beveiliging bij Hunkemöller

Bij Hunkemöller beschouwen we de beveiliging van onze systemen als een topprioriteit. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard.

Om gegevensverlies of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging te voorkomen, hebben we passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op best practices en worden gebruikt om de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken te beschermen.

Alle werknemers van Hunkemöller en externe dienstverleners die optreden als gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die uw persoonsgegevens verwerken namens Hunkemöller) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Bij het verlenen van toegang tot onze gegevens en systemen hanteren wij het principe van de minste bevoegdheid.

Hunkemöller B.V. Nov. 2022