Rapporten & Beleidsmaatregelen

Rapporten, beleidsmaatregelen en verbintenissen

Onze toewijding aan duurzaamheid zit diep verankerd in onze bedrijfsstrategie, onze beleidsmaatregelen en onze werkwijzen. We hebben een draaiboek voor 2025 en daarna geformuleerd dat gebaseerd is op een collaboratieve aanpak, waarbij we samenwerken met stakeholders om uitdagingen voor de branche aan te pakken, best practices te delen en positieve verandering te stimuleren. In de komende jaren zullen we ernaar streven om de koolstofvoetafdruk in onze gehele waardeketen te verkleinen en de normen van rechtvaardige handel en maatschappelijke gelijkwaardigheid te waarborgen. We zullen onze werknemers de mogelijkheid bieden om vertegenwoordigers van verandering te worden binnen onze organisatie door sustainability ambassadors te worden die interne veranderingen teweeg brengen. We blijven ook onze stakeholders uitnodigen om met ons te praten over het onderwerp van duurzaamheid.

Duurzaamheidsrapport

Meer informatie

Duurzaamheidsdoelstellingen

Om ons werk vooruit te helpen hebben we voor onszelf specifieke doelstellingen opgesteld, verdeeld over drie thema's: de werkomgeving, het milieu en de gemeenschap.

Werkomgeving

• De transparantie in onze toeleveringsketens vergroten om ook derdelijnsleveranciers te laten zien tegen 2025.

• Samenwerken met andere partijen in de branche om de lonen in de productie te verhogen met 50 procent (op basis van het loonsniveau van 2018) voor 2024 om leefbare lonen te kunnen behalen.

• Zorgen voor eerlijke werkomstandigheden voor 65.000 arbeiders tegen 2024.

Milieu

• Onze uitstoot van broeikasgassen verkleinen.

• De hoeveelheid verpakkings- en textielafval verkleinen door 75 procent van het nieuwe plastic gebruikt voor verpakkingen en in onze retailoperaties uit te faseren tegen 2024.

• De hoeveelheid duurzame materialen in onze producten verhogen tot 25 procent in 2024.

Gemeenschap

• De gemeenschappen versterken waarin we actief zijn en duurzaamheid opzetten als de norm in de regio's waarin we opereren door samen te werken met stakeholders.