Klachtenmechanisme Hunkemöller

Wilt u melding maken van juridische, ethische of compliance-overtredingen die verband houden met de activiteiten van Hunkemöller?

U kunt uw klacht hier melden: https://hunkemoller.speakup.report/complaintsmechanism

A qr code on a white background

Description automatically generated

Waarom heeft Hunkemöller een klachtenmechanisme?

Hunkemöller wil zakendoen als een duurzaam bedrijf dat milieuvriendelijk is, mensenrechten respecteert en zorgt voor eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden in onze wereldwijde supply chain.

Daarom heeft Hunkemöller duurzaamheidsregels en -praktijken vastgelegd, evenals een Ethical Code of Conduct die onze leveranciers, vertegenwoordigers, licentiehouders en andere gerelateerde dienstverleners geacht worden te volgen. Hunkemöller streeft er ook naar om zich te houden aan diezelfde interne regels, aan internationale mensenrechtennormen, waaronder internationale arbeidsnormen, en aan milieuwetten en -regels.

Ondanks de beste bedoelingen en inspanningen kunnen zich in onze waardeketen incidenten en klachten voordoen. Hunkemöller wil werken aan een cultuur van vertrouwen en openheid en wil zorgen dat er effectieve klachtenmechanismen aanwezig zijn zodat mensen problemen kunnen melden en deze problemen verholpen kunnen worden.

Dit klachtenmechanisme is een belangrijk aspect van onze voortdurende due diligence op het gebied van mensenrechten, en van onze strategische focus op het bevorderen van de stem van werknemers en van goed functionerende arbeidsverhoudingen op onze markten. Wij zijn ervan overtuigd dat respect voor mensenrechten en goede werkomstandigheden op de effectiefste manier kunnen worden gegarandeerd als mensen van zich kunnen laten horen, oftewel: Speak Up.

Wat is het klachtenmechanisme en wie kan er gebruik van maken?

Een 'klacht' wordt gedefinieerd als elk soort probleem, zorg of klacht die voortkomt uit een handeling, niet-handeling, situatie of beslissing die verband houdt met juridische of ethische overtredingen, zoals:

 • Dwangarbeid
 • Omkoping & corruptie
 • Kinderarbeid
 • Discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie
 • Aantasting van de vrijheid van vereniging of van collectief onderhandelen
 • Veronachtzaming van arbeidsomstandigheden en gebouwveiligheid
 • Schendingen van mensenrechten die gerelateerd zijn aan milieuschade
 • Diefstal
 • Onwettige verplaatsingen van personen
 • Geweld door veiligheidstroepen
 • Het achterhouden van eerlijke beloning

Dit Externe Klachtenmechanisme is bedoeld voor alle personen, gemeenschappen en organisaties die worden benadeeld door de activiteiten van HKM en van onze leveranciers, vertegenwoordigers, licentiehouders en andere gerelateerde dienstverleners. Het mechanisme is bedoeld om hen aan te moedigen om hun klachten te delen zonder bang te hoeven zijn voor represailles, vergelding of benadeling.

Daarom behandelen we alle meldingen vertrouwelijk. Bij de communicatie- en procedurestappen om tot een oplossing te komen, worden er geen gevoelige gegevens of persoonsgegevens verstrekt. De persoonsgegevens van een klager worden alleen beschikbaar gemaakt voor Hunkemöller-medewerkers of -vertegenwoordigers die betrokken zijn bij het klachtenproces wanneer de klager zelf besluit om dergelijke informatie te delen.

Dit systeem is NIET bedoeld voor medewerkers van Hunkemöller. Als Hunkemöller-medewerker kun je gebruik maken van het Whistleblower Mechanism.

Hoe handelen we uw klachten af?

Alle klachten worden binnen zeven (7) werkdagen intern verwerkt door de General Counsel en de Sustainability Manager van Hunkemöller. Zij zullen zorgen dat klachten snel, eerlijk en conform andere gerelateerde regels en toepasselijke wetgeving worden behandeld.

HKM zal klachten en de omstandigheden eromheen onderzoeken. Dit onderzoek bestaat onder meer uit een dialoog met de belanghebbenden en hierbij kan indien nodig ook de klager worden geraadpleegd. We streven ernaar om klachten binnen 60 kalenderdagen – en in complexere gevallen binnen 75 kalenderdagen – na ontvangst van de klacht te onderzoeken en een oplossing te vinden.